1. KADA BI DETE TREBAL DA POČNE DA UČI DRUGI STRANI JEZIK?

Godinama se smatralo da bi ucenje stranog jezika u predškolskom uzrastu bilo uzaludno. Medjutim skorašnje studije pokazuju da je najbolje vreme za dete da uči drugi jezik u prve tri do četiri godine zivota. Evo nekih važnih razloga zašto je važno decu izlagati učenju stranog jezika u ranom uzrastu:

  1. Učenje jezika je prirodan proces kad su deca mala
    Odrasli često pokušavaju da uce jezike na neprirodan način. Većina ljudi, na primer, zna da izmenja glagol TO BE u prezentu. Ipak mnogo im je teže da pričaju engleski slobodno kada otputuju u neku drugu zemlju. Medjutim, kada ljudi počnu da uče jezik kao deca, kroz igru i istraživanje, mogu ga naučiti mnogo brže i lakše. Deca, rastući u zdravom okruženju, nauče da govore oko 2000 osnovnih reči do svoje četvrte godine. Ako samo posmatrate bebe kako uče da pričaju uočićete da je njima to potpuno prirodno. Tokom prvih 6 meseci života bebe koriste oko 70 razlicitih zvukova u svim jezicima sveta. One ce zatim naučiti da pricaju koristeći samo zvukove i reči koje čuju u svojoj okolini, posebno od svojih roditelja. Detetov mozak će onda odbaciti sposobnost da priča na jeziku koji on ili ona ne čuje.
  2. Predškolske godine su najznačajnije „Tokom ovog perioda a posebno prve tri godine života, postavljaju se osnove za razmišljanje, jezik, maštanje, stav, sposobnosti i druge karakteristike“ tvrdi Ronald Kotulak, autor knjige „ Unutar mozga“. Samim tim, bila bi šteta ne iskoristiti detetovu prirodnu sposobnost da uči tokom njegovih ili njenih najvažnijih godina, kada je učenje drugog jezika jednako lako kao i učenje maternjeg. Pošto se 50 % sposobnosti za učenje razvija u prvim godinama života a drugih 30 % do osme godine, programi koji se bave razvojem u ranom detinjstvu imaju za cilj da ohrabre rano učenje i razvoj.
    Učenje drugog jezika „od malih nogu“, na taj način, u mnogome doprinosi, ne samo bogatijem vokabularu, već i perfektnijem izgovoru, pošto se mišići usta ranije navikavaju na specifičan način izgovora drugog jezika. Stepen izloženosti jeziku i umešnost u organizovanju uslova koji stimulišu učenje uticaće na tempo i intenzitet ovladavanja jezikom koji se uči. Poznato je da deca koja žive u inostranstvu daleko brže i kvalitetnije nauče drugi jezik, nego naši učenici u školama. Dešava se, čak, da zbog velikog stepena izloženosti drugom – nematernjem jeziku, deca postanu efikasnija u savladavanju tog drugog jezika. Za decu koja odrastaju u bilingvalnim porodicama, prirodno je usvajanje dva različita jezika istovremeno, bez mešanja, pri čemu je bitno da se svaki roditelj služi samo jednim jezikom, kako bi dete moglo identifikovati jedan jezik sa jednim,a drugi sa drugim roditeljem. Deca, dakle, nose predispoziciju za učenje svih svetskih jezika, i jedino bitno je da sa učenjem počnu na vreme i na adekavatan način. Oni koji rade sa najmlađima moraju dobro poznavati autentične potrebe i mogućnosti svojih „učenika“ i maksimalno ih uvažavati. Koliko je ovaj „know how“ zahtevan, najbolje mogu posvedočiti oni profesori jezika koji su stekli iskustva u radu sa najmlađima i po čijim izjavama, akademsko znanje jezika nije dovoljan uslov za uspeh u obavljanju ovog posla. Verujemo da će oni roditelji koji ipak budu spoznali korist od primene savremenog koncepta ranog učenja drugog jezika, sa više entuzijazma, podsticati ovakve sposobnosti kod svoje dece.

 

  1. KAKO UČIMO?

Pod uticajem onoga kako smo mi usvajali jezik ili nastavne sadržaje u osnovnoj i srednjoj školi često formiramo pogrešno mišljenje o onome što mislimo da bi naša deca trebala da uče, odnosno kako da uče. Kao uostalom i većina stvari i metodika nastave se razvija i napreduje, pa tako treba znati nešto i o najpopularnijim metodama usvajanja stranog jezika, posebno kod dece. Deca su specifična ciljna grupa gde se uz usvajanje nastavnog sadržaja mora obratiti pažnja i na razvijanje niza drugih veština i sposobnosti. Od deteta niže uzrasne dobi se ne može očekivati puno samostalnog rada kod kuće, pa se iz tog razloga novo gradivo reciklira na časovima na različite načine sve dok se potpuno ne usvoji. Otuda potreba za edukativnim igricama, pesmama, radom u parovima, dramatizacijom određenih scena i priča, kao i nizom drugih aktivnosti koje postoje upravo u cilju usvajanja jezika.

3. ZAŠTO ČESTO ČUJEMO “MOJE DETE SE NA ČASOVIMA ENGLESKOG SAMO IGRA”?

Ovakvo pitanje nije retko među roditeljima i rezultat je neupućenosti kako u metodiku učenja stranog jezika, tako i nemanja uvida u sam nastavni proces. Sve aktivnosti koje se sprovode na kvalitetnom času stranog jezika dopunjuju se međusobno i brižljivo su planirane unapred kako bi ispunile ono što se naziva obrazovni cilj časa. Ukoliko nam je na određenom času cilj da usvojimo tri, pet ili deset reči koje se tiču jedne tematske celine, onda se to sprovodi putem aktivnosti koje motivišu učenika, održavaju dečju pažnju, motivišu ga na ponavljanje i prepoznavanje reči u novim kontekstima. Tako npr., uz učenje delova tela možemo integrisati ponavljanje brojeva i boja, pa ukoliko roditelj vidi papir na kome je dete obojilo nekakvog medvedića, može pomisliti da je to gubljenje vremena i da to isto može da radi i kod kuće, ne znajući da je dete bojilo određene delove tela određenom bojom, po instrukciji nastavnika. Dakle, uz osnovni cilj usvajanja sproveli smo i sekundarni, ponavljanje, a da smo pri tom provukli i postavljanje jednostavnih pitanja na stranom jeziku, tipa “koliko taj medvedić ima očiju, noseva ruku” i sl. U samo jednoj, naizgled jednostavnoj aktivnosti, sa decom nižeg uzrasta postigli smo da adekvatno reaguje instrukciju, da razume kratko pitanje i daje odgovor, a pored ključnih reči ponovili smo već naučeno ili dodali nešto novo. Ukoliko je sledeća aktivnost pesmica u kojoj se pevaju i označavaju određeni delovi tela, a potom igra u kojoj dete zavezanih očiju mora da pogodi koji deo tela plišane igračke drži u ruci i zna da ga imenuje, cilj časa dobija svoju punu formu. Tako vidimo da se dete nije igralo igre radi, već putem igre savladalo predviđeno gradivo. Zamislite kako bi bilo prvaku kada biste ga 45 m. držali prikovanog za papir i olovku terajući da memoriše nove reči napamet bez ikakvog stimulansa!

4. ZAŠTO PLAĆAMO CELU RATU ZA MESEC U KOME SMO IMALI  ČETIRI ČASA?

Za sve naše kurseve  cene su istaknute na nivou ukupnog broja časova. Ako je kurs u trajanju od godinu dana, a cena je recimo 25000, 00 onda se mesečna RATA plaća u iznosu od 2500, 00 bez obzira da li je tog meseca bilo deset, osam, šest ili četiri časa. Ugovorom koji potpisujete pri upisu mi garantujemo ukupan broj časova u zavisnosti od kursa. U cenu kursa ulazi dakle, pored broja časova i sav dodatni materijal, ispiti, diploma, za najmlađe završna priredba i žurka za Halloween kao i brojne druge nagrade, stimulansi, pokloni i besplatne aktivnosti koje organizujemo tokom godine.

5. ZAŠTO MOJE DETE NEMA PETICU U ŠKOLI A IDE NA PRIVATNE ČASOVE?

Kao što kaže jedna poslovica “ nastavnik je tu da otvori vrata kroz koja ulazimo sami.” Ukoliko ste se opredelili za opšti kurs engleskog, koji NIJE pomoć školskom gradivu (iako uzrasni nivo podrazumeva uglavnom iste oblasti kao i školski program), mi NE GARANTUJEMO da će Vaše dete prestati da ima problem u školi. Mnoga deca u manjim grupama imaju više samopouzdanja, opušteniji su, jer nema kritike ni kazne, pa na našim kursevima veoma lepo napreduju, dok u školi imaju problem sa engleskim jezikom. S druge strane, jezik se NE MOŽE savladati samo na času, postoji dosta toga što se mora postići samostalnim radom. Za ono što se radi kod kuće, mi možemo motivisati, ali sve ostalo mora ispratiti roditelj. Ukoliko se problem sa školskim gradivom nastave, toplo savetujemo individualnu nastavu i konkretnu usredsređenost na ono što je problem.

6. DA LI SE DETE MOŽE PRIKLJUČITI GRUPI U TOKU ŠKOLSKE GODINE?

Naravno! Ukoliko poeduje već neko predznanje, u principu, nije problem da se priključi. Prva dva časa su besplatna i tada i dete i nastavnik procenjuju koliko se dobro može uklopiti. Ukoliko neke smetnje postoje, mi uvek pokušavamo da Vam ponudimo alternativno rešenje.

7. DA LI SE MOŽE FORMIRATI GRUPA NAKON UPISA?

Ukoliko postoje troje zainteresovanih za isti kurs grupa se može formirati bilo kada u toku godine, s tim da se tada ugovor prilagođava mogućem broju časova.

8. NA ŠTA ME UGOVOR OBAVEZUJE?

Ugovor Vam garantuje mesto u grupi i obavezuje Vas na plaćanje mesečne rate, bez obzira koliko ste časova odsustvovali. Nas obavezuje na ugovoreni broj časova i pružanje kvalitetnih usluga. Najviše jedna mesečna rata se može otpisati, SAMO UKOLIKO IZ UNAPRED NAJAVLJENIH I OZBILJNIH  RAZLOGA (kao što su bolničko lečenje, putovanje, poslovne obaveze) polaznik ne može da prisustvuje na najmanje osam časova. Ugovor  se može raskinuti sporazumno, ukoliko se navede razlog, i tada polaznik nije u obavezi da otplati preostale rate kursa.