Debatni klub predstavlja razvijanje veštine vođenja otvorenog dijaloga i argumentovane rasprave na stranom jeziku. I ova veština podrazumeva govornike koji poseduju viši stepen znanja. Debatni klub podstiče ne samo upotrebu jezika u prirodnom kontekstu, već i razvoj kritičkog mišljenja, a podstiče i asertivnost i samopouzdanje kod individue. Debatni klub podrazumeva najrazličitije teme i samim tim ostvarujemo visok stepen motivacije kod naših polaznika.