Film klub je posebna aktivnost koju praktikujemo sa polaznicima sa zavidnijim jezičkim znanjem. Ova aktivnost je posebno omiljena među tinejdžerima, jer ih dodatno motiviše. Pre gledanja fima organizuje se niz uvodnih zadataka koji omogućavaju lakše gledanje filma, kao i smernice na šta treba obratiti pažnju. Zatim gledamo film bez prevoda uz obavezne kokice i sokove, a potom se učenicima dele zadaci u vidu testa razumevanja, pisanja filmske kritike ili neke od propratnih aktivnosti u kojima se podstiče fluentnost na dato jeziku i pamti novi vokabular.