Kreativna radionica

Baking and Decorating

Uskršnja radionica, april  2015.

Uskršnj radionica, april 2015. (2)

Kreativne radionice se odvijaju po CLIL metodi ( Content and Language Integrated Learning) koja predstavlja integraciju učenja stranog jezika u stručnoj nastavi. Radi se o metodi po kojoj engleski nije predmet sam za sebe, vec predstavlja alat za učenje drugih predmeta kao što su istorija, geografija, matematika, svet oko nas… Fokus ovakve nastave je sticanje novih znanja na stranom jeziku, a što se tiče učenja stranog jezika u ovakvoj nastavi, težište nije na gramatici nego na obogaćivanju rečnika i komunikaciji.

Danas u Evropi nastava stranog jezika je nezamisliva bez CLIL metode, a obzirom da je i jezička obrazovna politika Evrope već odavno uvela kao normu poznavanje bar dva strana jezika, CLIL nastava je pravi odgovor i budućnost učenja stranog jezika.

Kao posebnu grupu izdvajamo dramske radionice. Drama je aktivan pristup u procesu učenja, gde se učesnici identifikuju s ulogom koju igraju, kao i situacijama u kojima se nalaze. Ovakav segment nastave zapravo zalazi i u vanjezičku kategoriju, jer socijalna interakcija uključuje komunikaciju na mnogim nivoima. Na taj način prevazilaze se i jezičke i kulturološke granice. Kada podstičemo decu da uče strani jezik, moramo prepoznati sve potrebe i mogućnosti njihovog bića. Dramatizacija tako uključuje mnogo više od jednog aspekta učenja. Ona ukida konvencionalnost tradicionalne učionice i oslobađa dete kako da koristi jezik slobodnije, tako i da se izrazi, i upotrebi još niz drugih veština. U našoj školi u toku školske godine deca imaju prilike da učestvuju u kratkim dramskim projektima, a na kraju godine svoje umeće prezentuju u završnim predstavama.

I na kraju, najbitnija stvar jeste olaksati ucenje stranog jezika i uciniti ga zanimljivijim od onog koje se nudi u osnovnim i srednjim školama. Zato nam se pridružite da vam pokažemo koliko učenje engleskog moze biti lako i zabavno.