Mi smo moderno opremljena škola koja vam može omogućiti:

-opšte i specijalizovane kurseve ENGLESKOG, NEMAČKOG, ŠPANSKOG I FRANCUSKOG JEZIKA;

– kurseve za sve starosne grupe i sve nivoe znanja;

– termine kurseva poštujući želje i potrebe polaznika;

– nastavu po međunarodno priznatim programima i udžbenicima;

– nastavu u moderno opremljenom prostoru;

– predavanja usmerena na konverzaciju;

– testiranje zainteresovanih polaznika radi određivanja prethodnog nivoa znanja stranog jezika i svrstavanja u odgovarajuće grupe;

– pristupačne cene kurseva, mogućnost plaćanja u više mesečnih rata. Škola nudi i specijalni porodični popust za svakog sledećeg upisanog člana porodice, popust na drugi strani jezik koji upišete u našoj školi, kao i popust za plaćanje kursa u celini;

– kontinuirano praćenje rada polaznika (testiranje tokom kursa);

– izdavanje sertifikata po završenom kursu i položenom ispitu ;

– upis polaznika tokom cele godine ;

– Škola organizuje nastavu u malim grupama, a posebna pažnja se posvećuje homogenosti grupa, kako po uzrastu tako i po nivou znanja. Ovakav pristup omogućava predavačima potpun uvid i praćenje rezultata svakog pojedinca;

– ukoliko postoji potreba nastava se može organizovati i individualno ( u vidu pomoći pri savlađivanju školskog gradiva, pripremne nastave za polaganje kvalifikacionih ispita za filološke gimnazije i fakultete, kao i za one pojedince koji svoje vreme ne mogu da prilagode terminu grupe)