Naše nastavno osoblje redovno dopunjava svoja predavačka znanja na različitim seminarima i konferencijama, gde su u prilici da slušaju i upoznaju se s najvećim autoritetima iz lingvistike i metodike. Pratimo najsavremenije trendove u nastavi, a programe dopunjavamo u skladu s najnovijim dostignućima  metodike nastave. Vlasnik i predavač  centra za strane jezikeBusy bee  je prof. dr  Branislava Vasić Rakočević, koja na katedri za anglistiku Univerziteta u Novom Pazaru predaje predmet  Književni sadržaji u nastavi engleskog jezika.