Uz redovne nastavne aktivnosti, naši đaci uživaju i u brojnim drugim aktivnostima, koje podstiču razvoj samopouzdanja, upotrebu stranog jezika u prirodnom kontekstu, sticanje drugih saznanja u okviru učenja stranog jezika (CLIL METHOD), a to su: Halloween party, kao i obeležavanje svih praznika datog govornog područja;  kreativne radionice;  film klub i drama klub. Pri upisu svaki naš polaznik dobija poklon u vidu školskog pribora, u toku godine najmlađi polaznici motivisani su brojnim nagradama i takmičenjima. Svaki naš đak ima svoj portfolio (zbir svojih radova, testova i dostignuća u toku godine). Aktivno sarađujemo sa roditeljima i održavamo roditeljske sastanke i javne časove u toku školske godine. Svaki polaznik na kraju prvog semestra dobija izveštaj o svom napredovanju.